Wikia

CHDK Wiki

Changes: Language: Slovak

Edit

Back to page

 
Line 5: Line 5:
 
<PRE>
 
<PRE>
 
// CHDK language file / Slovak (codepage Win1250)
 
// CHDK language file / Slovak (codepage Win1250)
// V2.0 Based on Build #16 Allbest of English.lng
+
// Based on Build #148 of English.lng
 
// Format of language line:
 
// Format of language line:
 
// <id> "<text>"
 
// <id> "<text>"
Line 11: Line 11:
 
// <text> - any text enclosed into quotes
 
// <text> - any text enclosed into quotes
   
// Slovak translation by Jan Tuska, 29.1.2008
+
// Slovak translation by J.Tuska V 1.1 29.1.2008 (revision V1.0 2007)
 
 
 
1 "Hlavné menu"
 
1 "Hlavné menu"
Line 20: Line 20:
 
5 "Parametre zebry ->"
 
5 "Parametre zebry ->"
 
6 "Parametre scenára ->"
 
6 "Parametre scenára ->"
7 "Nastaviť zobrazenie ->"
+
7 "Nastavenie zobrazenia ->"
 
8 "Rozličné veci ->"
 
8 "Rozličné veci ->"
 
9 "Ladenie ->"
 
9 "Ladenie ->"
Line 34: Line 34:
 
16 "Iba prvý RAW v sérii"
 
16 "Iba prvý RAW v sérii"
 
17 "RAW v adresári s JPEG"
 
17 "RAW v adresári s JPEG"
18 "Predpona RAW súboru"
+
18 "Predpona RAW súboru "
 
19 "Prípona RAW súboru"
 
19 "Prípona RAW súboru"
   
Line 42: Line 42:
 
21 "Zobraziť displej"
 
21 "Zobraziť displej"
 
22 "Zobraziť stav RAW/EXP"
 
22 "Zobraziť stav RAW/EXP"
23 "Zobraziť Rôzne"
+
23 "Zobraziť hodnoty Z,F,Av"
24 "Spôsob zobrazenia zoomu"
+
24 "Spôsob zobrazenia zoomu (Z)"
 
25 "Zobraziť hĺbku ostrosti"
 
25 "Zobraziť hĺbku ostrosti"
 
26 "Zobraziť hodiny"
 
26 "Zobraziť hodiny"
Line 109: Line 109:
 
73 "Ukázať úvodnú obrazovku CHDK"
 
73 "Ukázať úvodnú obrazovku CHDK"
 
74 "Použiť ovládanie zoomu pre MF"
 
74 "Použiť ovládanie zoomu pre MF"
75 "Tlačítko <ALT>(Canon S2 a S3)"
+
75 "Tlačítko <ALT> (CANON S2 a S3)"
 
76 "Vykresliť paletu"
 
76 "Vykresliť paletu"
 
77 "Verzia CHDK"
 
77 "Verzia CHDK"
Line 117: Line 117:
 
79 "Ladenie"
 
79 "Ladenie"
   
80 "Ukázať charakteristiky-PropCases"
+
80 "Ukázať charakteristiky (PropCases)"
 
81 "Stránka PropCase"
 
81 "Stránka PropCase"
 
82 "Ukázať niektoré hodnoty"
 
82 "Ukázať niektoré hodnoty"
Line 152: Line 152:
   
   
104 "*** Prvotné nastavenia ***"
+
104 "*** Prvotné nastavenie ***"
   
105 "Naozaj vrátiť nastavenia\nna prvotné hodnoty?"
+
105 "Naozaj vrátiť nastavenie\nna prvotné hodnoty?"
   
 
106 "*** Informácie o programe ***"
 
106 "*** Informácie o programe ***"
Line 202: Line 202:
 
140 "Zrušiť"
 
140 "Zrušiť"
   
// Rozmiestniť CHDK OSD displej
+
// OSD editor
 
141 "Histogram"
 
141 "Histogram"
 
142 "Výpočet hĺbky ostrosti"
 
142 "Výpočet hĺbky ostrosti"
 
143 "RAW/EXP"
 
143 "RAW/EXP"
144 "Rôzne"
+
144 "Hodnoty Z,F,Av"
 
145 "Ikona batérie"
 
145 "Ikona batérie"
 
146 "Hodnota batérie"
 
146 "Hodnota batérie"
Line 219: Line 219:
 
// reversi
 
// reversi
 
152 "*** Výsledky hry ***"
 
152 "*** Výsledky hry ***"
153 "Vyhrávaš :))"
+
153 "Vyhrávaš :)"
 
154 "Sorry, možno nabudúce :("
 
154 "Sorry, možno nabudúce :("
 
155 "Remíza! :/"
 
155 "Remíza! :/"
Line 228: Line 228:
   
 
159 "Na ťahu: Ty "
 
159 "Na ťahu: Ty "
160 "Na ťahu: Canon"
+
160 "Na ťahu: CANON"
 
161 " KONIEC HRY "
 
161 " KONIEC HRY "
 
162 " Biela Čierna "
 
162 " Biela Čierna "
Line 283: Line 283:
 
201 "Vložiť mriežku zo súboru..."
 
201 "Vložiť mriežku zo súboru..."
 
202 "Mriežka"
 
202 "Mriežka"
203 "Nastaviť mriežku ->"
+
203 "Nastavenie mriežky ->"
 
204 "Vyber súbor mriežky"
 
204 "Vyber súbor mriežky"
 
205 "Aktuálna mriežka"
 
205 "Aktuálna mriežka"
Line 293: Line 293:
 
209 "Farba výplne"
 
209 "Farba výplne"
   
210 "Výpočet hĺbky ostrosti (HO)"
+
210 "Vysokokomprimované video"
211 "Výpočet hĺbky ostrosti->"
 
212 "Canon zaostrenie - blízky limit"
 
213 "Použiť EXIF vzdialenosť"
 
214 "Zobraziť vzdialenosť ostrenia"
 
215 "Zobraziť blízky okraj HO"
 
216 "Zobraziť vzdialený okraj HO"
 
217 "Zobraziť hyperfokálnu vzdial."
 
218 "Zobraziť dĺžku HO"
 
 
 
219 "Rôzne"
 
220 "Rôzne->"
 
221 "Zobraziť OSD pri prehliadaní"
 
222 "Zobraziť zoom"
 
223 "Zobraziť 'reálnu' clonu"
 
224 "Zobraziť 'reálnu' ISO"
 
225 "Zobraziť 'marketingovú' ISO"
 
226 "Zobraziť ISO iba pri AutoISO"
 
227 "Zobraziť nastavené Ev (Tv+Av)"
 
228 "Zobraziť namerané Ev (Bv+Sv)"
 
229 "Zobraziť nastavené Bv (jas)"
 
230 "Zobraziť namerané Bv"
 
231 "Zobraziť preexpozíciu (nie blesk!)"
 
232 "Zobraziť svetelnosť scény"
 
 
233 "Parametre videa"
 
234 "Parametre videa->"
 
235 "Video - režim"
 
236 "Video - bitová rýchlosť"
 
237 "Video - kvalita"
 
 
 
238 "Extra operácie"
 
239 "Extra operácie->"
 
240 "Nastaviť rýchlosť uzávierky"
 
241 " Násobok"
 
242 "Nastaviť hodnotu clony"
 
243 "Nastaviť hodnotu ISO"
 
244 " Násobok"
 
245 "Nastaviť vzdialenosť"
 
246 " Násobok (mm)"
 
 
247 "Stupňovať expozíciu pri sérii"
 
248 "Stupňovať expozíciu pri sérii->"
 
249 "Stupňovať čas v Tv"
 
250 "Stupňovať clonu v Av"
 
251 "Stupňovať citlivosť ISO"
 
252 " Násobok"
 
253 "Stupňovať vzdialenosť v MF"
 
254 " Násobok (mm)"
 
255 "Smer stupňovania"
 
 
256 "Autoštart"
 
257 "Povoliť USB spúšť"
 
 
258 "Riadiť expozíciu (nie blesk!)"
 
259 "Riadiť expozíciu (nie blesk!)->"
 
260 "Prepočítať expozíciu"
 
261 "Prepočítať expozíciu v Tv"
 
262 "Prepočítať expozíciu v Av"
 
263 "Prepočítať expozíciu pre ISO"
 
 
264 "Zrušiť nastavenia pri štarte"
 
 
265 "Zobraziť preexpozíciu (Canon)"
 
 
266 "RAW suma/priemer do JPG"
 
267 "Prepni fotoaparát\ndo režimu fotografovania a urob\njednu snímku."
 
268 "Vyber RAW súbor"
 
269 "RAW suma"
 
270 "RAW priemer"
 
271 "Málo priestoru na pamäťovej karte:\n%dM vyžadované, %dM dostupné."
 
 
272 "Zobraziť OSD pri prehliadaní"
 
 
</PRE>
 
</PRE>

Latest revision as of 08:58, January 29, 2008


29.1.2008 by JT

// CHDK language file / Slovak (codepage Win1250)
// Based on Build #148 of English.lng
// Format of language line:
// <id> "<text>"
//  <id>  - should be positive number
//  <text> - any text enclosed into quotes

// Slovak translation by J.Tuska V 1.1 29.1.2008 (revision V1.0 2007)
 
 1 "Hlavné menu"

 2 "Parametre RAW ->"
 3 "Parametre displeja ->"
 4 "Parametre histogramu ->"
 5 "Parametre zebry ->"
 6 "Parametre scenára ->"
 7 "Nastavenie zobrazenia ->"
 8 "Rozličné veci ->"
 9 "Ladenie ->"
 10 "Obnoviť prvotné nastavenia"
 11 "Uložiť voľby"
 
 12 "<- Späť"


 13 "RAW"

 14 "Ukladať v RAW"
 16 "Iba prvý RAW v sérii"
 17 "RAW v adresári s JPEG"
 18 "Predpona RAW súboru "
 19 "Prípona RAW súboru"


 20 "CHDK OSD displej"

 21 "Zobraziť displej"
 22 "Zobraziť stav RAW/EXP"
 23 "Zobraziť hodnoty Z,F,Av"
 24 "Spôsob zobrazenia zoomu (Z)"
 25 "Zobraziť hĺbku ostrosti"
 26 "Zobraziť hodiny"
 27 "Rozmiestniť displej"
 28 "Parametre batérie ->"


 29 "Histogram"

 30 "Zobraziť živý histogram"
 31 "Štruktúra histogramu"
 32 "Režim histogramu"
 33 "Ukázať v histograme pre/pod EXP"
 34 "Ignorovať hraničné špičky"
 35 "Automatická mierka"


 36 "Zebra"

 37 "Aktivovať zebru"
 38 "Režim zebry"
 39 "Medza podexpozície"
 40 "Medza preexpozície"
 41 "Obnoviť CANON displej"
 42 "Obnoviť CHDK displej"
 43 "Prekresľovať zebru"


 44 "Scenár"

 45 "Vložiť scenár zo súboru"
 46 "Oneskoriť spustenie scenára (.1s)"
 47 "Aktuálny scenár"
 48 "Parametre scenára"


 49 "Zobrazenie"

 50 "Jazyk"
 51 "Kódová stránka displeja"
 52 "RBF font menu"
 53 "Farby"
 54 "Displej - text"
 55 "Displej - pozadie"
 56 "Histogram"
 57 "Histogram - pozadie"
 58 "Histogram - okraj"
 59 "Histogram - značky EXP"
 60 "Zebra - podexpozícia"
 61 "Zebra - preexpozícia"
 62 "Ikona batérie"
 63 "Menu - text"
 64 "Menu - pozadie"
 65 "Čítačka textu - text"
 66 "Čítačka textu - pozadie"


 67 "Rozličné veci"

 68 "Prehliadač súborov"
 69 "Kalendár"
 70 "Čítačka textových súborov ->"
 71 "Hry ->"
 72 "Lampa"
 73 "Ukázať úvodnú obrazovku CHDK"
 74 "Použiť ovládanie zoomu pre MF"
 75 "Tlačítko <ALT> (CANON S2 a S3)"
 76 "Vykresliť paletu"
 77 "Verzia CHDK"
 78 "Voľná pamäť"


 79 "Ladenie"

 80 "Ukázať charakteristiky (PropCases)"
 81 "Stránka PropCase"
 82 "Ukázať niektoré hodnoty"
 83 "Prehliadač pamäte"
 84 "Vypísať RAM pri stlačení ALT +/-"
 85 "Vytvoriť bootovaciu kartu"


 86 "Batéria"

 87 "Napätie MAX"
 88 "Napätie MIN"
 89 "Krok 25+"
 90 "Zobraziť percentá"
 91 "Zobraziť napätie"
 92 "Zobraziť ikonu"


 93 "Čítačka textov"

 94 "Otvoriť nový súbor"
 95 "Otvoriť predošlý súbor"
 96 "Vybrať RBF font"
 97 "Kódová stránka"
 98 "Zalamovať slová"
 99 "Povoliť autoposun"
100 "Oneskoriť autoposun o (s)"


101 "Hry"

102 "Reversi"
103 "Sokoban"


104 "*** Prvotné nastavenie ***"

105 "Naozaj vrátiť nastavenie\nna prvotné hodnoty?"

106 "*** Informácie o programe ***"
107 "CHDK Ver: %s, #%s\nDátum:   %s\nČas:   %s\nPrístr:  %s\nFW Ver: %s"

108 "*** Informácie o pamäti ***"
109 "Voľná pamäť: %d bytov"

110 "*** Informácie ***"
111 "Prepni prístroj\ndo PLAY módu\na skús to znovu. :)"

// nadpisy prehliadača súborov
112 "Prehliadač súborov"
113 "Vyber súbor scenára"
114 "Vyber textový súbor"
115 "Vyber súbor RBF fontu"
116 "Vyber súbor jazyka"

// kalendár
117 "Január"
118 "Február"
119 "Marec"
120 "Apríl"
121 "Máj"
122 "Jún"
123 "Júl"
124 "August"
125 "September"
126 "Október"
127 "November"
128 "December"

129 " Po"
130 " Ut"
131 " St"
132 " Št"
133 " Pi"
134 " So"
135 " Ne"

136 "Dnes:"

// tlačítka správ
137 "OK"
138 "Áno"
139 "Nie"
140 "Zrušiť"

// OSD editor
141 "Histogram"
142 "Výpočet hĺbky ostrosti"
143 "RAW/EXP"
144 "Hodnoty Z,F,Av"
145 "Ikona batérie"
146 "Hodnota batérie"
147 "Hodiny"

// paleta
148 "Pre vykreslenie farby stlač SET"
149 "   Pre ukončenie stlač MENU  "
150 "Farba"
151 "%s pre výber farby"

// reversi
152 "*** Výsledky hry ***"
153 "Vyhrávaš :)"
154 "Sorry, možno nabudúce :("
155 "Remíza! :/"

156 "*** Chybný ťah ***"
157 "Sem nemôžeš ťahať!"
158 "Táto bunka nie je prázdna!"

159 "Na ťahu: Ty   "
160 "Na ťahu: CANON"
161 "  KONIEC HRY  "
162 " Biela  Čierna "

163 "*** O hre ***"

// sokoban
164 "Obtiažnosť"
165 "   Ťahy"
166 "*** K O N I E C ***"
167 "Áno!\n Si super! "

// konzola
168 "*** SPUSTENÉ ***"
169 "*** PRERUŠENÉ ***"
170 "*** UKONČENÉ ***"

// prehliadač súborov
171 "*** Vymazať adresár ***"
172 "Zmazať\nVŠETKY súbory \nz vybraného adresára?"
173 "*** Vymazať súbor ***"
174 "Vymazať\nvybraný súbor?"

// test výkonu
175 "Test výkonu"
176 "Výpočet..."
177 "Štart - stlač [set]"
178 "Obrazovka"
179 "Zápis     :"
180 "Čítanie     :"
181 "Pamäť"
182 "Flash-karta"
183 "Zápis (RAW) :"
184 "Zápis (Mem) :"
185 "Zápis (64k) :"
186 "Čítanie (64k) :"

187 "Zakázať vypnutie LCD"

188 "Vystrihnúť do schránky"
189 "Kopírovať do schránky"
190 "Vložiť zo schránky"
191 "Zmazať"
192 "Inverzia výberu"
193 "*** Vystrihovanie súborov ***"
194 "Vystrihnúť\n%d súborov\nz %s/?"
195 "*** Kopírovanie súborov ***"
196 "Kopírovať\n%d vybraných súborov\nz %s/?"
197 "*** Mazanie súborov ***"
198 "Vymazať\n%d vybraných súborov?"
199 "Čakaj..."

200 "Zobraziť mriežku"
201 "Vložiť mriežku zo súboru..."
202 "Mriežka"
203 "Nastavenie mriežky ->"
204 "Vyber súbor mriežky"
205 "Aktuálna mriežka"

206 "Redukovať šum"

207 "Potlačiť farby mriežky"
208 "Farba čiar"
209 "Farba výplne"

210 "Vysokokomprimované video"

Around Wikia's network

Random Wiki