Fandom

CHDK Wiki

Bulgarian/uBASIC

< Bulgarian

598pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

uBASIC скриптовеEdit

Script

Меню Скрипт

Script

Скрипт в действие – Exposure Bracketing


CHDK позволява автоматизиране на камерата с използване на скриптове – това са малки и лесни за писане програми, писани на специална, олекотена версия на езика BASIC. Тези скриптове се използват основно за многокадрова експонация (exposure bracketing), focus bracketing, интервалометър, както и за много други цели. (Примери)


Как да стартираме скрипт:

  • Изтеглете от интернет, или напишете собствен скрипт, после го сложете в директорията CHDK/SCRIPTS/ на SD картата.
  • Влезте в меню Скрипт, заредете скрипта, нагласете параметрите както е нужно и излезте от менюто.
  • Докато още сте в режим <ALT>, просто натиснете докрай {button|спусъка}} и скрипта ще стартира. По време на изпълнението на скрипта ще се покаже мини-конзола, позволяваща да се следи състоянието на скрипта.
Забележка: Добре е опцията Review от нормалното меню на камерата да бъде изключена.
  • Можете да пресъснете изпълнението на вече стартиран скрипт като натикнете спусъка отново. Ако искате само временно да спрете изпълнението на скрипта, излезте от режим <ALT>. Когато отново влезете в режим <ALT>, скрипта ще продължи изпълнението си от където е бил прекъснат.


Оттук можете да изтеглите няколко готови скрипта:


Ако имате желание да модифицирате някой от готовите скриптове, или да напишете собствен:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki