Fandom

CHDK Wiki

Bulgarian/RBF fonts

< Bulgarian

598pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ръководство: RBF шрифтовеEdit

Изтегляне на RBF шрифтове Edit

Можете да изтеглите няколко безплатни шрифта по-долу, конвертирани в RBF формат и с коригирани разстояния между занаците.

Codepage Win1252 - West European Latin

Ръководство: Как се правят RBF шрифтовете Edit

Ако искате да конвертирате някой TrueType шрифт в RBF формат (с какъвто работи камерата), ще ви трябва подходящ конвертор. В това ръководство се използва rbfEditor. Трябва да отбележим, че този редактор е само за следните кодови страници: Win1250 (East European Latin), Win1251 (Cyrillic), Win1252 (West European Latin).
Ето как се правят RBF шрифтове:

  • Изтеглете и инсталирайте rbfEditor.
  • От менюто Service>Settings изберете подходящата кодова страница за ващия език.
  • Направете си текстов файл, с който можете да тествате дали разстоянията между знаците са равни. Например, създайте файл "chartest.txt" и сложете в него следния текст: "1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" и т.н.
Rbfedit1

Редакторът rbfEditor

  • От меню File>Import изберете TrueType шрифт, стил и размер.
Rbfedit2
  • Сега можете да запишете шрифта като RBF, но не си мислете, че импортирането е минало без проблеми ;) Някои знаци имат по-големи разстояния отстрани отколкото други. Погледнете знаците "j", "y", "V" и "Y" в този пример.
Rbfedit3
  • С двойно щракване върху знак го отваряте за редакция. Сега ще видите големите разстояния острани. Повечете знаци от примера имат един ред пиксели отляво и отдясно и три реда отдолу. Но гореспоменатите знаци имат два реда отляво и един ред отдясно в повече. Затова в този случай използваме стрелките наляво и надясно и плъзгача отдолу, за да коригираме това.
  • Повторете горната стъпка за другите знаци, които не са импортирани коректно. Внимание: Този редактор няма undo функционалност! Записвайте от време на време работата си, тъй като лесно се допускат грешки.
Rbfedit4
  • Когато вече сте доволни, запишете окончателно RBF шрифта. Кръстете го с име от рода на Arial16b.rbf, така че лесно да се познава, че той е Arial, 16 пункта, удебелен (bold). Името е удобно да бъде 11+3 символа дълго. Ако е по-дълго, няма да се покаже правилно във файловия мениджър на CHDK. Също така внимавайте за коя кодова страница е предназначен шрифта.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki