Fandom

CHDK Wiki

Bulgarian/Modifying the CHDK Sources

< Bulgarian

600pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Модифициране на изходния кодEdit

Изисквания Edit

Ако желаете да модифицирате изходния код на CHDK, за да компилирате собствена версия, ще имате нужда от:

 • Познания по програмния език C. (тук има онлайн самоучители и ресурси)
 • Прост текстов редактор, с който да модифицирате програмния код. По-добре е обаче да използвате специализиран редактор, който разпознава синтаксиса на езика (например Notepad++) или някоя интегрирана среда за разработка под C.
 • Изходния код (Как да го вземем).
 • Инструкции как да компилирате CHDK, които могад да бъдат намерени тук: за Linux, за Windows.
 • SVN-клиент може да се окаже полезен, ако искате да участвате в разработването на CHDK или ако искате да държите актуална вашата версия (вижте тук).

Процедура Edit

Процедурата е ясна сама по себе си: разучете добре изходния код, направете нужните модификации, компилирайте кода и тествайте върху вашата камера.

Не се страхувайте да променяте каквото и да било! От гледна точка на сигурността, можете да модифицирате които файлове пожелаете. В изходния код няма функции, които да позволяват обновяване (или заменяне) на оригиналния фирмуер на камерата (прочетете това). Така че, най-лошото нещо, което може да се случи е, че кодът няма да работи. Ако това стане, изключете камерата или махнете батериите и всичко ще бъде наред.

Напътствия за кода Edit

Изходният код

 • trunk – версията на Vitaly. Тя не съдържа богатата функционалност на версията на GrAnd, затова е добре да започнете оттук ако искате на пренесете CHDK за друга камера, за която още няма поддръжка.
 • branches
  • grand – версията на GrAnd. Това е вероятно изходния код, от който е компилирана версията на CHDK, която използвате във вашата камера.
   • bin – за двоични файлове. Нормално тук няма нищо. След компилиране на кода тук ще откриете готовите бинарни файлове.
   • core – ядрото на CHDK. Ако искате да добавите нещо, или да промените съществуваща функционалност, това е вероятно единствената директория, в която трябва да погледнете. (Може също и в 'lib' и 'include'.)
   • doc - документация. Не е необходима за компилиране на ваша собствена версия.
   • fonts - шрифтове. Не е необходима за компилиране на вашата версия.
   • include - Заглавни (header) файлове. Погледнете също 'core'.
   • lib – библиотеки (libraries): някои математически и стандартни функции на C, uBASIC, шрифтове, други неща. Вижте също 'core'.
   • loader – Първоначалният код, стартиран от камерата. Няма нужда да променяте тук каквото и да било (освен ако не пренасяте CHDK за друг модел камера).
   • platform – код, който е специфичен за конкретен модел камера и дори фирмуер. Тук трябва да модифицирате нещо, само ако добавяте нови референции (указатели) към функции от оригиналния фирмуер на камерата.
   • script – примерни скриптове. Не е необходима за компилиране на собствената ви версия.
   • tools – някои инструменти, за да улеснят живота ви :). Тук трябва да модифицирате нещо, само ако добавяте нови указатели към функции от оригиналния фирмуер на камерата.


Вижте също и тук.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.